CDR Pro – Analiza Połączeń i Raporty dla Call Center

1700,00

CDR Pro – Moduł zaawansowanego generatora raportów połączeń dla Call Center (i nie tylko!)


Moduł komercyjny dla freePBX, który daje możliwość wygenerowania dowolnego raportu dla połączeń w systemie Telco.
Raporty można automatyzować tak, aby wysyłane były w formie pliku PDF automatycznie na email.

Do wyboru mamy 10 Typów raportów:

– Wszystkie połączenia
– Przychodzące
– Wychodzące
– Wewnętrzne (pomiędzy pracownikami)
– Nieodebrane
– Odebrane
– Szczegółowo per użytkownik / pracownik
– Szczegółowo per numer telefonu do firmy
– Per grupa
– Per kolejka

Przykładowa analiza połączeń nieodebranych:

Przykładowy raport szczegółowy dla konkretnego użytkownika systemu (pracownika):

Zobacz prezentację:

Cena dotyczy kompleksowej usługi instalacji, konfiguracji oraz rocznej licencji.
Po roku cena odnowienia to 299$ netto na kolejny rok.

Shopping Cart