Ankieta Badania Jakości obsługi Klienta dla CallCenter

999,00

Ankieta Badania Jakości obsługi Klienta dla CallCenter – Moduł do automatycznej oceny jakości obsługi Klienta


Moduł przeznaczony jest dla tych, dla których ważny jest aspekt Client Experience!
Jest to moduł głosowy umożliwiający połączenie Klienta do głosowego systemu badania poziomu satysfakcji.
W domyślnie skonfigurowanych jest 5 poziomów:

1 – KRYTYCZNY

2 – ZŁA OCENA

3 – DOSTATECZNY

4 – DOBRY

5 – DOSKONAŁY

Klient na klawiaturze telefonu tonowo wybiera ocenę, system zapisuje ocenę dla konkretnej rozmowy.

Na zakończenie ankiety, system może wysłać do Klienta smsa. W zależności od poziomu oceny np. jeśli ocena jest negatywna może wysłać link do formularza gdzie niezadowolony Klient może zgłosić reklamację.

W przypadku pozytywnej oceny możemy w ramach follow up wysłać Klientowi smsa z linkiem do wizytówki google gdzie może pozostawić opinię.

Na koniec miesiąca system automatycznie wysyła emailem raport podsumowujący oceny:

W raporcie manager otrzymuje podsumowanie wszystkich ocen, listę rozmów gdzie ocena była negatywna wraz z linkami do nagrań aby móc

natychmiast odsłuchać problematyczną rozmowę.

W standardowym module CDR Reports manager może filtrować rozmowy po ocenie wystawionej przez Klienta.

Zobacz prezentację:

Shopping Cart