Konfiguracja do centrali telefonicznej

499,00

Konfiguracja centrali telefonicznej VOIP


W cenie sługi:

– Konfiguracja użytkowników (do 5).
– Konfiguracja numerów wewnętrznych (ustawienie użytkowników, włączenie nagrywania rozmów, poczty, innych usług).
– Konfiguracja telefonów sprzętowych (jeśli zakupione są wraz z centralą u nas).
– Konfiguracja komunikatów głosowych, zapowiedzi itp.
– Konfiguracja menu wyboru IVR (np. jeśli chcesz połączyć się z działem sprzedaży, wybierz 1, z magazynem wybierz 2… itp. do 3 poziomów).
– Konfiguracja konta SIP (zaterminowanie na centrali numeru stacjonarnego operatora VOIP).
– Ustawienie i zaprogramowanie kolejki dla połączeń przychodzących.
– Uwzględnienie w konfiguracji przedstawiony przez Klienta scenariusz, na podstawie formularza konfiguracji, który wspólnie wypełniamy.

W razie pytania zachęcamy do kontaktu.

 

 

Shopping Cart