Dofinansowanie ze środków publicznych na wdrożenie centrali telefonicznej w placówce medycznej

 „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”)”

finansowanego z

„Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oś XI: REACT-EU, działanie: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia”.

 

 

Dlaczego warto? o tym piszę w artykule: „Ważny wyrok dla pacjentów. Sąd: Przychodnia musi odbierać telefon od razu.”

W ramach tego projektu możesz ubiegać się o dofinansowanie na kompleksowe wdrożenie systemu usług głosowych w swojej placówce medycznej.

Cele do osiągnięcia:

a)    integracja z systemem e-zdrowia,

b)    komunikacja z pacjentami przy wykorzystaniu funkcjonalności np. „system contact center”

Wnioskodawcami w projekcie mogą być podmioty, które:

  • posiadają zawartą umowę z NFZ na udzielanie świadczeń w rodzaju POZ, co najmniej w zakresie „lekarz POZ”,
  • posiadają co najmniej 5 tys. aktywnych deklaracji,
  • brak pełnej integracji z centralnym systemem e-zdrowia

Kto jest odbiorcą projektu?

Wsparcie w ramach projektu w postaci Grantów na rozbudowę systemów informatycznych oraz zakup niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej otrzyma co najmniej 600 placówek POZ wyłonionych w drodze otwartego naboru prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia.

Odbiorcami produktów projektu są m.in.:

    • personel medyczny placówek POZ, korzystający z rozbudowanych funkcjonalności systemów informatycznych ułatwiających proces udzielania świadczeń zdrowotnych,
    • pacjenci korzystający z udostępnionych informacji o zdarzeniach medycznych (ZM) oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM),
    • lekarze w innych placówkach świadczących usługi medyczne na rzecz pacjentów w zakresie udostępniania informacji o zdarzeniach medycznych oraz EDM pacjentów z placówek objętych wsparciem

Dofinansowanie w ramach e-zdrowia (e-usługi POZ) nr POIS.11.03.00-00-0074/22

Shopping Cart