TimeTax Sp. z o.o. – Zwrot Podatku z Zagranicy – Opole

Nazwa firmy TimeTax Sp. z o.o.
Adres Ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole
Numer telefonu dla Pacjentów 77 445 50 30
Branża Doradztwo Finansowe
Strona www www.timetax.pl
Data wdrożenia Październik 2023

Problemy biznesowe:

 • Firma wyposażona była w wysłużoną analogowo-cyfrową centralę telefoniczną w systemie zamkniętym uniemożliwiającym rozbudowę
 • Uproszczone kolejkowanie bez możliwości rozbudowy
 • Brak menu wyboru IVR umożliwiającego przekazywanie dzwoniącego Klienta do odpowiedniego konsultanta
 • Brak raportów, analizy mocno ograniczone i niekompletne
 • Brak rejestrowania rozmów
 • Brak informacji o aktualnym stanie systemu w czasie rzeczywistym (ilość Klientów oczekujących w kolejce itp.)
 • Brak możliwości integracji z systemem CRM

Założenia wdrożenia / wymagania:

 • Każdy Klient ma się dodzwonić (nikt nie może usłyszeć sygnału zajętości)
 • Klient ma mieć wybór w jakiej sprawie dzwoni, konsultant powinien być poinformowany o temacie w sposób szybki zanim odbierze połączenie
 • Klient ma mieć możliwość pozostawienia prośby o oddzwonienie w momencie kiedy czas oczekiwania na połączenie wydłuży się
 • Automatyczny raport dzienny z podsumowaniem połączeń dla każdego Konsultanta na koniec dnia
 • Rozmowy mają się nagrywać
 • Każde połączenie ma być logowane, a dane mają być łatwo dostępne
 • Warunki czasowe ( różne dialplany w godzinach pracy i po godzinach pracy ). Po godzinach pracy Klient powinien mieć możliwość pozostawienia prośby o kontakt jednym kliknięciem
 • Wyeliminować połączenia nieodebrane
 • System ma mieć możliwość łatwego i szybkiego przełączania rozmów pomiędzy Konsultantami
 • Zaprojektować system kolejkowania Klientów pod kątem spraw w jakich dzwonią
 • Dostarczyć i uruchomić aparaty telefoniczne bezprzewodowe wyposażone w słuchawki z aktywnym wyciszaniem tła ANC.
 • W przyszłości – zintegrować system PBX z CRM Firmy, tak aby podczas połączenia przychodzącego na stanowisko Konsultanta otwierana była formatka z danymi Klienta, system CRM ma mieć możliwość wykonania połączenia przez PBX na numer Klienta zapisany w bazie danych Firmy.

Rozwiązanie:

 • Zaprojektowano calflow połączeń z jednopunktowym wejściem do systemu. Klient dzwoni na jeden numer, system następnie dystrybuuje połączenia pomiędzy odpowiednie kolejki, nad całym procesem użytkownicy mają pełną kontrolę.

Każdy pracownik otrzymał dedykowany numer (extension) w systemie PBX oraz przypisanego mu użytkownika

 • Zaprojektowano komplet zapowiedzi, menu wyboru dające Klientowi możliwość wyboru w jakiej sprawie dzwoni
 • Połączenia nieodebrane wyeliminowano za pomocą:

– Funkcja „oddzwoń” – dająca Klientowi możliwość pozostawienia „prośby” o oddzwonienie jednym kliknięciem, jeśli czas oczekiwania miałby być wydłużony. Prośba taka jest przekazywana w formie emaila na wskazany adres.

– Dashboard CallCenter

 • System wysyła na koniec dnia podsumowanie połączeń przychodzących, odebranych i nieodebranych dla każdego agenta który zalogowany był do kolejek
 • System rejestruje każde połącznie przychodzące i wychodzące, a personel ma łatwy dostęp do nagrań

 • Wszyscy użytkownicy systemu otrzymali dostęp do panelu dającego im pełną kontrolę nad systemem komunikacyjnym w czasie rzeczywistym. Funkcję tę realizuje Dashboard Call Center, dzięki któremu można wykonać połączenie, przekazać, przekierować do dowolnego abonenta systemu. Każdy użytkownik posiada pełną wiedzę na temat prowadzonych w danym momencie rozmów, Klientach oczekujących w danej kolejce, prowadzonych rozmowach, słowem pełna kontrola nad tym co się dzieje na styku Klient-Firma.

System daje również możliwość szybkiego porozumiewania się za pomocą funkcji wbudowanego chatu, można również wysłać z dashboardu krótką wiadomość na aparat telefoniczny danego Konsultanta

 • Oczekiwanie na połączenie danego Klienta nadzorowane jest za pomocą kilku kolejek dynamicznych, nad którymi kontrolę za pomocą zaawansowanych algorytmów dystrybucji połączeń – sprawuje system PBX zapewniając Klientowi jak najkrótszy czas oczekiwania a konsultantowi jak najbardziej wygodną obsługę Klienta.

Wszystkie połączenia są logowane, a użytkownik ma łatwy dostęp do logów

 

Każdy z konsultantów został wyposażony w bezprzewodowy telefon z systemem bluetooth oraz słuchawki bezprzewodowe z funkcją ANC.

 

 

Shopping Cart