Client Experience w CallCenter czyli Ankieta Badania Jakości obsługi Klienta

Bardzo ważnym aspektem obsługi Klienta jest tzw. Client Experience czyli poziom zadowolenia Klienta z tego w jaki sposób został obsłużony.

W większych systemach Call Center mamy specjalne moduły umożliwiające w bardziej lub mniej automatyczny sposób ocenę pracownika.

Prezentowany moduł jest modułem głosowej ankiety, która daje możliwość oceny Pracownika.

W domyślnie skonfigurowanych jest 5 poziomów:

1 – KRYTYCZNY

2 – ZŁA OCENA

3 – DOSTATECZNY

4 – DOBRY

5 – DOSKONAŁY

Klient na klawiaturze telefonu tonowo wybiera ocenę, system zapisuje ocenę dla konkretnej rozmowy.

Na zakończenie ankiety, system może wysłać do Klienta smsa. W zależności od poziomu oceny np. jeśli ocena jest negatywna może wysłać link do formularza gdzie niezadowolony Klient może zgłosić reklamację.

W przypadku pozytywnej oceny możemy w ramach follow up wysłać Klientowi smsa z linkiem do wizytówki google gdzie może pozostawić opinię.

Na koniec miesiąca system automatycznie wysyła emailem raport podsumowujący oceny:

W raporcie manager otrzymuje podsumowanie wszystkich ocen, listę rozmów gdzie ocena była negatywna wraz z linkami do nagrań aby móc

natychmiast odsłuchać problematyczną rozmowę.

W standardowym module CDR Reports manager może filtrować rozmowy po ocenie wystawionej przez Klienta.

Moduł można zakupić w moim sklepie z dodatkami: https://pawelmatyja.com/product/ankieta-badania-jakosci-obslugi/

Zobacz prezentację:

Shopping Cart